به یاد قیصر امین‌پور

دردهای من جامه نیستند تا زتن درآورم ‹‹چامه وچکامه›› نیستند تا به ‹‹رشته سخن›› درآورم نعره نیستند تا ز‹‹نای جان›› برآورم دردهای من نهفتنی دردهای من نگفتنی دردهای ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 21 بازدید
آذر 88
1 پست
اسفند 87
1 پست
بهمن 87
1 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
2 پست
مهر 87
3 پست
شهریور 87
4 پست
مرداد 87
2 پست
تیر 87
4 پست
خرداد 87
3 پست
اسفند 86
7 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
3 پست
آذر 86
5 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
1 پست
تیر 86
5 پست
خرداد 86
2 پست
اسفند 85
10 پست
بهمن 85
5 پست